top of page

Produkter og Tjenest

Norsk laks er et svært populært produkt over hele verden. Lakseoppdrett har vokst frem som en av de største næringene i Norge. Laksen er oppdrettet i lune fjorder og behandles varsomt av de norske oppdretterne. Lakseoppdrett er en svært tidkrevende prosess, der fisk tilbringer opptil 2 år på sjøen før den fanges.  Laks er spesielt rik på protein, omega-3, vitamin A, vitamin B12 og selen. 

bottom of page